Voorbereiden kopen dakkapel

Privacy statement

Algemeen 

Ruiter Dakkapellen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoeken zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 

 

Verwerking persoonsgegevens 

Ruiter Dakkapellen gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten haar diensten te leveren. Als u een verzoek plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, adres nodig om uw verzoek uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Ruiter Dakkapellen registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging. 

 

Informatie derden 

Ruiter Dakkapellen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw verzoek. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Ondanks we geen informatie aan derden verkopen, geven wij wel informatie door aan andere partijen om een beter service te kunnen verlenen. Bijvoorbeeld: Google Analytics cookies, Google Analytics is onze primaire webstatistieken software, er worden geen identificeerbare data verzonden naar Google Analytics, maar geografische locaties wanneer deze beschikbaar zijn. 

 

Cookies & Sessies voor data verzameling 

Deze website maakt gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Persoonlijke informatie die opgeslagen kan worden in een cookie is alleen beschikbaar voor een periode die u zelf aangeeft. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Verklaring van Ruiter Dakkapellen, dan kunt u contact met ons opnemen. Ons secretariaat helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens, of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Verklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Kijk meer voor informatie over het gebruik van cookies op de pagina 'Cookiebeleid'.

Clickgedrag 

Op de website van Ruiter Dakkapellen worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Ruiter Dakkapellen haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. 

Kijk meer voor informatie over het gebruik van cookies op de pagina 'Cookiebeleid'.
 

Server hosting details 

Als eigenaar van de server van deze website, zijn we wettelijk verplicht om informatie te verschaffen over de binnenkomende en uitgaande traffic op ons website aan de rechtsautoriteiten van computergebruik in ons land. 

 

Ruiter Dakkapellen en andere websites 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Ruiter Dakkapellen geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de Privacy Verklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. 

 

Zoekopdrachten 

Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na wie welk IP-nummers op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. 

 

Nieuwsbrieven 

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website. Wanneer u zich aan-of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonnee lijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken of uw gegevens laten blokkeren door een briefje te sturen naar Ruiter Dakkapellen, Postbus 17, 1645ZG, Ursem. 

 

Contactformulieren en e-mail 

Wanneer u een contact-, aanmeld-of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

 

Deelname aan interactieve delen van onze websites 

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze site voorwaarden voldoen niet te publiceren. Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze websites, waarvoor u zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in uw profiel, in uw handtekening, in de berichten die u plaatst, en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maakt u zelf openbaar en dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Het staat u evenzeer vrij bij aanmelding een fantasienaam (pseudoniem, 'nickname') te hanteren en geen -of gefingeerde -persoonsgegevens in te vullen en uitsluitend anonieme berichten te plaatsen. De door u geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang. 

 

Interviews en citaten 

Wanneer u voor een van onze websites bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van "de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd"). 

 

Bezwaren 

Heeft u informatie nodig of u ben overtuigd dat er een fout is gemaakt binnen dit document, dat kunt u contact opnemen via e-mail of een brief sturen naar Ruiter Dakkapellen, Postbus 17, 1645ZG, Ursem. 

 

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen 

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/ of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. 

 

Wijzigingen 

Ruiter Dakkapellen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. Controleert u daarom regelmatig de Privacy Verklaring van Ruiter Dakkapellen. 

 

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen over de Privacy Verklaring van Ruiter Dakkapellen, dan kunt u deze schriftelijk stellen aan: Ruiter Dakkapellen, Postbus 17, 1645ZG, Ursem.